1. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз:
I said to Bob: "I have done it."
2. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
If you put lemon in, he … drink it.
3. Есімше пысықтауыштың қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз:
4. Тиісті артикльді қойыңыз.
We had … very nice weather, when we were in Hawaii.
5. Зат есімнің тәуелденуі.
Мұғалімнің столы бөлменің ортасында тұр.
6. To be going to do тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз.
My sister’s birthday is next month.
I … a present.
7. Берілген зат есімдерден көпше түрін жасаңыз.
Milk, a sandwich, a bottle.
8. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз.
9. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Ann is fifteen, …?
10. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What ship did Pilgrim Fathers (the first American settlers) sale to America in?
11. Істі атқарушы мағынасын білдіретін сөз:
12. Дұрыс болымсыздық сөйлемді табыңыз:
You must forget about it.
13. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
... you a teacher?
14. Қазақ тіліндегі дұрыс нұсқасын табыңыз:
Аулада ағаш жоқ.
15. Don’t play with … Отпен ойнама.
16. Ауыл тақырыбына жататын сөз:
17. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
She sings extremely ….
18. Сын есімді жұрнақтар арқылы түрлендіру.
Use
19. Сөйлемді толықтырыңыз:
That’s the house... we stayed іn May.
20. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
She is never late, … ?
21. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
1, 376.
22. Мазасыз сөзінің аудармасын табыңыз:
23. Gentleсөзінің антонимы:
24. Сөздердің тақырыбын ашатын сөз:
25. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I am not very good … learning languages.
26. Белгіленген сөз сөйлемде:
І go іn for swіmmіng.
27. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"Nervous"
28. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If he … he would be here.
29. Present Partіcіple-дегі сөйлем:
30. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Two prisoners …from Caernarvon high security prison.