1. Сөйлемдегі сан есімнің мағыналық түрін ажыратыңыз.
Қазақстандағы тұңғыш жоғары оқу орны 1928 жылы ашылған.
2. Мөлшер үстеулі тіркесті табыңыз.
3. Мезгіл үстеуін табыңыз.
4. Етістіктің құрамына қарай бөлінуін белгілеңіз.
5. Қай сөйлемде тыныс белгілері дұрыс белгіленген, көрсетіңіз.
6. Бастауыш қай сөз табынан, көрсетіңіз.
Кейбіреулері сәл тоқтап, Абайдың аузына қадалды.
7. Туынды сөзді табыңыз.
8. Төл сөзге байланысты дұрыс қойылған тыныс белгіні анықтаңыз.
9. Етістік болмайтын сөзді табыңыз.
10. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.
11. Омоним сөзді табыңыз.
12. Тыныс белгісі дұрыс қойылған, төл сөзі бар сөйлемді табыңыз.
13. Талғаулықты жалғаулық шылау арқылы байланысқан бірыңғай мүшені айқындаңыз.
14. Сын есімнен болған синонимдерді табыңыз.
15. Көп құрамды төл сөзді сөйлемді табыңыз:
16. Жай сөйлемді ажыратыңыз.
17. Синонимдік қатардың дұрысын табыңыз.
18. Сөйлем түрін анықтаңыз.
Көп тыңда, аз сөйле.
19. Еліктеу сөзді тіркесті көрсетіңіз.
20. Буын құрай алатын дыбысты табыңыз.
21. Сөздің ауыспалы мағынасын табыңыз.
22. Тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұрған сөзді табыңыз.
23. Жақсыз сөйлемді табыңыз.
24. Заттың сынын білдіретін жай шырайды белгілеңіз.
25. Орын тәртібі арқылы байланысқан сөздерді анықтаңыз.
26. Сөз тіркесіндегі меңгеруді табыңыз.
27. Күрделі сөзді табыңыз.
28. Қосарлы есімдер тобынан жасалған сөзді табыңыз.
29. Жетпіс бес, "оннан бір" - жасалу жолын көрсетіңіз.
30. Тыныс белгісі дұрыс қойылған көп құрамды төл сөзді табыңыз.