1. Тұйық буынды сөзді табыңыз.
2. Жалғаудың неше түрі барын көрсетіңіз.
3. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз.
4. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз.
5. Қай сөзде "көк" бірге жазылатынын көрсетіңіз.
6. Төл сөзді сөйлемді белгілеңіз.
7. Жұп дауыссыздарды анықтаңыз.
8. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.
9. Сын есiмнiң сұрақтарын белгілеңіз.
10. Буын үндестігіне ықпал ететін дыбысты табыңыз.
11. Жазба әдеби тілдің тілдік құралдары (лексикасы), табыңыз.
12. Көп нүктенің орнына лайықты сөзді көрсетіңіз.
... көріп қайттым.
13. Жаман дос - көлеңке
Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың.
Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың.
Қандай тыныс белгісі қойылмағанын табыңыз.
14. Айтылуында кейінді ықпал заңына бағынған сөзді табыңыз.
15. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.
16. Зат есімнің білдіретін мағынасын анықтаңыз.
17. «Шапқан сайын үдей беру» тіркесіндегі бағыныңқы сыңарын анықтаңыз.
18. Жалпылауыш сөзі бар сөйлемді табыңыз.
19. Жалғау арқылы байланысты табыңыз.
20. Қаратпа сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз.
21. Сызықшаның қойылу себебі, дұрысын белгілеңіз.
Жастар - біздің болашағымыз.
22. Үтірдің қойылу себебі, дұрысын белгілеңіз.
Тыңдашы, балам, нағашыңды!
23. Өлгенше сөзі - қай сөз табы, көрсетіңіз.
24. Жалпылауыш сөзге байланысты қате қойылған тыныс белгіні табыңыз.
25. Санамаланып айтылған, мағыналары ыңғайлас сөйлемдердің арасына қойылатын тыныс белгісін табыңыз.
26. Берілген төл сөздің қай нұсқасында тыныс белгілері дұрыс қойылғанын көрсетіңіз.
27. Қаратпа сөзді анықтаңыз.
28. Қызметі мен сұраулары ортақ болып, өзара салаласа байланысқан екі, я одан да көп мүшелер қай сөйлем мүшесіне тән, белгілеңіз.
29. Диалект сөздерді көрсетіңіз.
30. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз