1. Буын үндестігіне бағынбай тұрған қосымшалы сөзді көрсетіңіз.
2. Зат есімді тіркесті табыңыз.
3. «Ер жігіттің екі сөйлегені - өлгені, Еменнің иілгені - сынғаны» мақалдың тақырыбын анықтаңыз.
4. «Стиль» терминінің қазақша ұғымы.
5. Ыңғайластық жалғаулық шылау арқылы байланысқан бірыңғай мүшені табыңдар.
6. Сөйлемдерден омоним сөздерді табыңыз.
7. Сен келіп қойғанбысың?
Сұраулық шылаудың түрлену түрін анықтаңыз.
8. Есімше тұлғасында тұрған сөзді табыңыз.
9. Синоним сөздер тізбегін көрсетіңіз.
10. Үтір дұрыс қойылған жерді көрсетіңіз.
11. Ілгерінді ықпалды табыңыз.
12. Жатыс септік қосымшасындағы үстеуді табыңыз.
13. Көп мағынаға ие бола алатын сөзді көрсетіңіз.
Жердің бетінде тыныштық бола бергей!
14. Төлеу сөзді көрсетіңіз.
15. Одағай қатысқан сөйлемді көрсетіңіз.
16. Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсетіңіз.
17. Есім сөзден жасалған туынды зат есімді табыңыз.
18. Үнді дауыссыздан басталып, Үнді дауыссызға аяқталған сөзді табыңыз.
19. Заттанған сын есім - сөйлемнің қай мүшесі, дұрысын табыңыз.
Қызғаншақтың іші тар,
Болмас онда ұят, ар.
20. Нақ осы шақтаңы сөзді көрсетіңіз.
21. Мағынасы бір - біріне жақын сөздерді табыңыз.
22. Сан есімді лайықты сөзімен тіркестіріңіз.
Бір шөкім …
23. Сөйлемдегі қойылмаған тыныс белгісі, белгілеңіз.
Біздің үйге келгендер Сәбира, Жекен, Ардақ әңгімелесіп ұзақ отырды.
24. Шақыру одағайын көрсетіңіз.
25. Атаулы сөйлемді табыңыз.
26. Болжалдық сан есiмді анықтаңыз.
27. Сөйлемдерден омоним сөздерді табыңыз.
28. Сөздің ауыспалы мағынасын табыңыз.
29. Тіркес түрін анықтаңыз.
Жұқа тақтай.
30. Омоним болатын сөзді көрсетіңіз.