1. Төлеу сөздің анықтамасын белгілеңіз.
2. Аралас құрмалас сөйлемді табыңыз.
3. Бөлшектік сан есімдердің жасалу жолы, көрсетіңіз.
4. Жіктік жалғауының екінші жағында сыпайы түрде тұрған сөзді табыңыз.
5. Төл сөз бен автор сөзін байланыстырушы дәнекер сөздің тұлғасын көрсетіңіз.
Төле би: “Қарап отырғанша, бір нәрсеге жарап отыр”, - деп ақыл айтты.
6. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.
7. Төл сөзді сөйлемді көрсетіңіз.
8. Қойылмаған тыныс белгісін көрсетіңіз.
Адам баласының тамаша қасиеттері, атап айтқанда табандылық, ерлік, қайсарлық - оның бойынан табылады.
9. Табыс септігіндегі сөзді табыңыз.
10. Жекіру одағайын табыңыз.
11. Сөйлем қай қатарға тән, белгілеңіз.
Оның мұртын балта кеспейді.
12. Сын есім сөйлемнің қандай мүшесі, дұрысын белгілеңіз.
Сөз - халықтың қымбат кені.
13. Салалас құрмаластың түрі қанша, табыңыз.
14. Тура мағыналы сөзді табыңыз.
15. Езулік дауыстылардың жасалуын белгілеңіз.
16. Қиысуды көрсетіңіз.
17. Қандай тыныс белгісі жетпей тұр, белгілеңіз.
Аяп келдім, айта алмадым.
18. Орыс тілінен енген сөзді көрсетіңіз.
19. Құрмалас сөйлемдердің арасына қойылған тыныс белгілердің дұрысын анықтаңыз.
20. Күрделі сөзді табыңыз.
21. Қаратпа сөзге байланысты дұрыс қойылып тұрған үтірді көрсетіңіз.
22. Күрделі сөзді табыңыз.
23. «Икемсіз» сөзімен антонимдес салыстырмалы шырай түрін тауып, белгілеңіз.
24. Қай жердегі тыныс белгісі дұрыс, табыңыз.
25. Бағыныңқы, "басыңқы" үлгісіндегі байланысы жоқ, өз мағынасынан айырылған сөздерді табыңыз.
26. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
27. Қысқарған сөзді анықтаңыз.
28. Қалаған сөзіндегі буын үндестігіне ықпал жасаушы дыбысты көрсетіңіз.
29. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз.
30. Еркін сөз тіркесін табыңыз.