1. Айтылған ойдың кімге, неге арналғанын, бағытталғанын білдіретін сөз атауын табыңыз.
2. Етістің қанша түрі бар екенін белгілеңіз.
3. Дефис қойылатын орынды белгілеңіз.
4. Антонимді табыңыз.
5. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
6. Бірыңғай қысаң дауысты сөзді көрсетіңіз.
7. Ілік септігінің жалғауы жасырын тұрған сөзді көрсетіңіз.
8. Кәсіби сөздер қатарын табыңыз.
9. Түсіндірме сөздікте берілген «қапсағай» сөзінің мағынасын табыңыз.
10. Кейінді ықпалды табыңыз.
11. Тіл атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Қойылмаған тыныс белгісін табыңыз.
12. Ақиқат өзін - өзі ақтап алар (орыс мақалы).
Қос сөз - қай сөз табы, табыңыз.
13. Негізгі сын есімді табыңыз.
14. Мына сөйлемдердің ішінен атаулы сөйлемді табыңыз.
15. Жақсыз сөйлемді көрсетіңіз.
16. Есім сөздерден сын есім тудыратын жұрнақты табыңыз.
17. Омоним сөздерді көрсетіңіз.
18. Сапалық сын есімді табыңыз.
19. Сөз аралығындағы кейінді ықпалды көрсетіңіз.
20. Қысқартылған түрінде қандай тыныс белгісі жетпей тұр, белгілеңіз.
«Қазақ әдебиеті». «Қ Ә»
21. XVIII ғасырда өмір сүрген қазақтың би-шешендерін белгілеңіз.
22. Орфографиялық ережеге сай жалғанған қосымшаны анықтаңыз.
23. Мекен үстеулі тіркесті көрсетіңіз.
24. Басқа тілден енген сөздер қалай аталатынын айтыңыз.
25. Сұрау есімдігін табыңыз.
26. Себеп - салдар салаластың шылауларын табыңыз.
27. “Ауру”сөзінің синонимдік қатарын көрсетіңіз.
28. Тыныс белгісі дұрыс қойылған орынды көрсетіңіз.
29. Үлкендер жиналысқа жиналды, балалар ше?
Сұрақ белгісінің қойылу себебін табыңыз.
30. Қайталама қос сөзді табыңыз.