1. Көп нүктенің орнына қай дауысты дыбысты қойғанда мағыналы сөз шығатынын белгілеңіз. М…н
2. Кемі үш сөйлемнен тұрып, салаласып та, сабақтасып та байланысатын құрмалас түрін табыңыз.
3. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
4. Ілгерінді ықпалды табыңыз.
5. Табыс жалғауын табыңыз.
6. ҚазМҰУ-сөзі қай қатарға жататынын анықтаңыз.
7. Қыстырма сөз қатарын көрсетіңіз.
8. Қаратпа сөз тұрған сөйлемді табыңыз.
9. Орфоэпия нормасына сай жазылған сөзді табыңыз.
10. Жалаң сөйлемді табыңыз.
11. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
12. Есім сөзден болып тұрған баяндауышты сөйлемді табыңыз.
13. Қаратпа сөзді табыңыз.
14. Әр түрлі мағынаға ие бола алатын одағайды көрсетіңіз.
15. Қате жазылған шылауды анықтаңыз.
16. Мезгіл пысықтауышты табыңыз.
17. Төмендегі өлең жолдарының авторын атаңыз.
Өткірдің жүзі,
Кестенің бізі
Өрнегін сендей сала алмас.
18. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз.
19. Синонимге тән белгілерді табыңыз.
20. «Қоңсы» сөзін қай қатарға жатқызамыз, көрсетіңіз.
21. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
22. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.
23. Тура мағыналы сөзді көрсетіңіз.
24. Әлде сор, әлде бағы әуреледі.
- Шылау мағынасын ажыратыңыз.
25. Жіктік жалғаудағы ІІ жақ, көпше түрде тұрған сөзді табыңыз.
26. Сөздердің қосымша арқылы байланысын көрсетіңіз.
27. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз.
28. Туынды сөз жасап тұрған қосымшаны көрсетіңіз.
29. Аралас буынды сөзді көрсетіңіз.
30. Жалаң сөйлемді табыңыз.