1. Еліктеу сөздің қандай қызмет атқарып тұрғанын көрсетіңіз.
Жаппамыз теңселіп тұрғандай, аяқ астымыз дір-дір етеді.
2. Жақша, жақша ішіндегі нүкте не үшін қойылған, дұрысын белгілеңіз.
Ақмоладағы совдептің бір топ басшыларын тұтқынға алады. (Оның ішінде Сәкен де бар.)
3. Жақсыз сөйлемді табыңыз.
4. Күрделi сын есiмдi белгілеңіз.
5. Мезгіл үстеулі сөйлемді көрсетіңіз.
6. Жатыс септік қосымшасын табыңыз.
7. Сөздің тура мағынасын табыңыз.
8. Одағайдың білдіретін мағынасын анықтаңыз.
Әттең, бүгін кешікпей келгеніңде үлгеретін едің!
9. Қос нүкте қойылмайтын орынды көрсетіңіз.
10. Өздік есімдігінің соңғы қосымшасын табыңыз.
Өзіңе жамандық тағылмауын тілеймін.
11. Тәуелдік жалғаудың 2 - жағында, сыпайы түрде тұрған сөзді табыңыз.
12. Болжалдық сан есімді табыңыз.
13. Дұрыс қойылған тыныс белгіні анықтаңыз.
14. Қабыса байланысқан анықтауыштық қатынасты табыңыз.
15. Әдеби тілдің анықтамасын табыңыз.
16. Шартты жалғаулықты табыңыз.
17. Кейінді ықпалды табыңыз.
18. Жалпы есімді табыңыз.
19. Сызықша дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.
20. Мәтін ішінде кездесетін төл сөздің басы мен аяғында қойылатын тыныс белгісін табыңыз.
21. Дауысты дыбыстар қатарын көрсетіңіз.
22. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлемді табыңыз.
23. Еріндік дауыстылардың жасалуын белгілеңіз.
24. Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысын көрсетіңіз.
25. Қарсылықты салалас сөйлемді көрсетіңіз.
26. Синонимі бар сөйлемді табыңыз.
27. Есім сөз бен көмекші етістіктен жасалған тіркесті табыңыз.
28. Синоним сөзді көрсетіңіз.
29. Ілік септігінің дұрыс қолдануын табыңыз.
30. Одағайдың қай түрі, белгілеңіз.
Тәйт, екінші мынандай мінез көрсетпе.