1. Бірыңғай мүше қандай сөз табынан, белгілеңіз.
Дала боран, жел ысқырады, ұлиды.
2. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
3. Сөз тіркесін көрсетіңіз.
4. Ұяң дауыссыздар қатарын табыңыз.
5. Әрі жуан, әрі қысаң дауысты дыбысты анықтаңыз.
6. Ілік септігі мен тәуелдік жалғаулы сөзді табыңыз.
7. Деректі жалпы есімді көрсетіңіз.
8. Тырнақша дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.
9. Басыңқы сөздің тұлғасын белгілеңіз.
Марат оқыған.
10. Бастауышы жоқ сөйлемді табыңыз.
11. Септеулік шылау арқылы байланысқан сөздерді көрсетіңіз.
12. Жіңішкелік белгісіне (ь) біткен сөзге дұрыс жалғанбай тұрған жалғауды табыңыз.
13. Қатаң дауыссыздан басталып қатаң дауыссызға аяқталған сөзді табыңыз.
14. Дерексіз зат есімді табыңыз.
15. Сөздің ауыспалы мағынасын табыңыз.
16. Қаратпа сөзді табыңыз.
17. Фразеологизмді көрсетіңіз.
18. Ата заңымыз қай стильге жатады, белгілеңіз.
19. Болжалдық сан есімді табыңыз.
20. Жатыс септігінде тұрған сөзді табыңыз.
21. Бағыныңқысы үстеуден болған тіркес түрін белгілеңіз.
Биыл Абайдың жасы он үшке толған еді.
22. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған сызықшаны табыңыз.
23. Дара есiмдiктi табыңыз.
24. Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөзді табыңыз.
25. Сөйлемде қолданылған оқшау сөздің түрін табыңыз.
Маған, ең алдымен, орыс поселкесінің көше - көше боп орнауы ұнады.
26. Сөз ішіндегі кейінді ықпалды табыңыз.
27. Қатыстық сын есімді көрсетіңіз.
28. Қаратпа сөзді табыңыз
29. Жатыс жалғаулы сөзді табыңыз.
30. Барыс жалғауында тұрған өздiк есiмдiгiн табыңыз.