1. Бірыңғай бастауышы бар сөйлемді табыңыз.
2. Тыныс белгі дұрыс қойылған нұсқаны табыңыз.
3. Орал қаласы. Сөйлем түрін анықтаңыз.
4. Жинақтық сан есімді көрсетіңіз.
5. Тәуелдік жалғауының әсерінен өзгеріске ұшырап тұрған сөзді табыңыз.
6. Сан есімнің сөйлемдегі қызметін белгілеңіз.
Жиынға алпысқа тарта адам жиналды.
7. Сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
8. Жалқы есімді көрсетіңіз.
9. Салыстырмалы шырайды табыңыз.
10. Үтір қай сөзге қолданылған, табыңыз.
Сайра да зарла, қызыл тіл,
Қара көңілім оянсын.
11. Көп мағынаға ие бола алатын сөзді көрсетіңіз.
Біз футбол алаңының оң қанатына отырдық.
12. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлемді табыңыз.
13. Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсетіңіз.
14. Мөлшер үстеуді табыңыз.
15. «Боқай келіншегінің сөзіне мыңқ етпейді» сөйлеміндегі еліктеу сөздің қызметін анықтаңыз.
16. Толымсыз сөйлемнің жазылмай қалған сөйлем мүшесі, белгілеңіз.
... келіп кетті ме?
17. Жұрнақ арқылы жасалып тұрған зат есімді табыңыз.
18. Қыстырма сөзді табыңыз.
19. Сан есiмнiң сұрақтарын белгілеңіз.
20. Көркем әдебиет стиліне тән белгіні көрсетіңіз.
21. Сөз жасаушы жұрнақтың дұрыс қолданылған түрін көрсетіңіз.
22. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
23. Алғашқысы - езулік дауысты, соңғысы - бітеу буынды сөзді табыңыз.
24. Жалпылау есімдігін табыңыз.
25. Әрі, "гөрі", "соң " шылаулары алдындағы сөз қай септікте тұрады, дұрысын белгілеңіз.
26. Жайылма сөйлемді табыңыз.
27. Төл сөздің төлеу сөзге айналып тұрған түрін көрсетіңіз.
28. Айтылуда өзгеріске түсетін сөзді көрсетіңіз.
29. Сөз түрлендіруші жұрнағы бар сөз.
30. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз.