1. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
2. Сөз тіркесінің байланысу тәсілін белгілеңіз.
Жұқа кітап.
3. Пысықтауыш қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.
4. Синоним сөздерді табыңыз.
5. Сау болғың келсе, спортпен шұғылдан, суға жүз.
Сөйлемдегі омоним болатын сөзді табыңыз.
6. Жайпақ сөзінің антонимін табыңыз.
7. Қай сөйлемде етістік бастауыштың қызметін атқарып тұр, табыңыз.
8. Дыбыстық еліктеуіш сөйлемнің қай мүшесі, табыңыз.
Ақ боз ат ауыздығын қарш-қарш шайнайды.
9. Мағынасы жуық сөздерді көрсетіңіз.
10. Бұйрықты сөйлемді көрсетіңіз.
11. «Мақсатым - тіл ұстартып, өнер шашпақ» сөзінің иесін табыңыз.
12. Туынды сын есімді табыңыз.
13. Тырнақшаның қойылу себебі, дұрысын белгілеңіз.
Қоян «батыр» қорыққаннан зыта жөнелді.
14. Көмекші етістікті еліктеу сөзді ажыратыңыз.
15. Не, немесе, я, яки жалғаулықтарымен келетін салаластың түрін табыңыз.
16. Тыныс белгісі дұрыс қойылған жерді көрсетіңіз.
17. Тіркесу арқылы жасалған сан есім түрін көрсетіңіз.
18. Тыныс белгісі қате қойылған құрмаласты анықтаңыз.
19. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қыстырма сөзді көрсетіңіз.
20. Антонимдердің анықтамасын көрсетіңіз.
21. Дара сын есiмдi табыңыз.
22. Қаратпа сөзді табыңыз.
23. Туынды сөз жасап тұрған қосымшаны көрсетіңіз.
24. Омоним бола алатын сөзді табыңыз.
25. Үтір дұрыс қойылған сөйлемді анықтаңыз.
26. Сөйлем түрін анықтаңыз.
Түн іші.
27. Жалаң буыны бар сөзді табыңыз.
28. Ол бес деген баға алды. Сөйлемдегі тырнақшаға алынатын сөзді көрсетіңіз.
29. Тыныс белгісі дұрыс қойылған жерді табыңыз.
30. Мәтелді ажыратыңыз.