1. “Биік” сөзімен мағыналас сөзді көрсетіңіз.
2. Кейінді ықпалды табыңыз.
3. Антоним сөзді көрсетіңіз.
4. «У» дыбысы дауысты болып тұрған сөзді көрсетіңіз
5. Кірме сөзді табыңыз.
6. Қыстырма сөзді табыңыз.
7. Деректі зат есімді табыңыз.
8. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.
9. Күрделі сын есімді табыңыз.
10. Іс-оқиғаны баяндамай, тек зат-құбылыстың, мезгіл, мекеннің атауын ғана білдіретін сөйлем түрін белгілеңіз.
11. Орфоэпиялық нормаға сай сөзді табыңыз.
12. Көмекші етістікті бейнелеуішті табыңыз.
13. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қыстырма сөзді табыңыз.
14. Болымсыздық есімдіктерді көрсетіңіз.
15. Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
16. Зат есімнің жалпы есім түрін табыңыз.
17. У әрпінің жуан түрін анықтаңыз.
18. Қыстырма сөздің тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді көрсетіңіз.
19. “Он төрт” – сан есiмнiң қай мағыналық түрi екенін белгілеңіз.
20. Күшейткіш буынның сын есіммен қосақтала айтылуын көрсетіңіз.
21. Орыс тілінен енген сөздерге қосымша жалғанғандағы өзгерісті көрсетіңіз.
22. Қазақ әліпбиінде қазақ тіліне тән қанша әріп барын анықтаңыз.
23. Талғаулы салалас сөйлемді табыңыз.
24. Сан есім мағыналарына қарай нешеге бөлінетінін табыңыз.
25. Қос нүктенің қойылу себебін анықтаңыз.
Алынған мәліметтердің дұрыс - бұрыстығын тексеру қиын: бір істеген тәжірибені қайта істеу қиындық келтіреді.
26. Нәрсе, оқиғаны нұсқау түрінде көрсететін есімдікті көрсетіңіз.
27. Мезгіл үстеулі тіркесті көрсетіңіз.
28. «Б» ұяң дыбысы қай қатаң дыбыстың сыңары екенін белгілеңіз.
29. «Дейін», «таман», «қарай» шылаулары тіркесетін септіктің түрін табыңыз.
30. Антонимдік жұпты табыңыз.