1. Бастауыштан кейін қойылған сызықшаны табыңыз.
2. Сөз тіркесіндегі фразеологизмді табыңыз.
3. Табыс септіктегі сөзді қажет ететін етістікті тaбыңыз.
4. Қос сөздің жасалу жолын табыңыз.
5. Құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
6. Бөлшектік сан есімді көрсетіңіз .
7. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.
8. Көптік жалғаулы сөз қандай мағынада қолданылған, көрсетіңіз
Канекейлер маздатып от жақты.
9. Шығыс септігіндегі заттанған сын есім - сөйлемнің қандай мүшесі, дұрысын белгілеңіз.
Сөз - халықтың қымбаттан қымбат кені.
10. Үтірдің қойылу себебі, белгілеңіз.
Дау жоқ, бүкіләлемдік деңгейде көрінерміз.
11. Көсемшені табыңыз.
12. Күрделі сан есімді көрсетіңіз.
13. Ауыспалы мағынаны көрсетіңіз.
14. Есім сөзден болған баяндауышты сөйлемді көрсетіңіз.
15. Етістіктен жасалған туынды зат есімді табыңыз.
16. Қос қатаң дауыссыз тұрған сөзді көрсетіңіз.
17. Тәуелдік жалғауынан соң жалғанып тұрған табыс жалғауын табыңыз.
18. Есімдік арқылы жасалған сұраулы сөйлемді көрсетіңіз.
19. Сан есiмдi табыңыз.
20. Жер тоймай, ел тоймайды.
Сабақтасты анықтаңыз.
21. Үтірдің қойылу себебі, дұрысын белгілеңіз.
Мүмкін, келіп қалар.
22. Сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз.
Жиырма оқушы жарысқа кетті.
23. Жалпылауыш сөзге қойылған тыныс белгісін табыңыз.
24. Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыстар барын белгілеңіз.
25. Күшейткіш үстеуі бар сөйлемді табыңыз.
26. Тура толықтауышты көрсетіңіз.
27. Етістік нені білдіретінін белгілеңіз.
28. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз.
29. Сан есiмнiң сұрағын анықтаңыз.
30. Түбір сөзді табыңыз.