1. Дауысты дыбыстың бір өзі буын бола ала ма, дұрысын көрсетіңіз.
2. Тыныс белгісі дұрыс қойылған жерді көрсетіңіз.
3. Ашық буынды сөзді табыңыз.
4. Біреудің өзгертілмей айтылған сөзінің атауын белгілеңіз.
5. Кірме сөзді табыңыз.
6. Сын - бейне үстеулі тіркесті көрсетіңіз.
7. Біріккен сөзді табыңыз.
8. Толымды сөйлем болуына қай сөйлем мүшесі жетпей тұр, белгілеңіз.
Орнықты ісімен қадірлі.
9. Дәйексөз анықтамасын табыңыз.
10. Есімшенің жұрнағын табыңыз.
11. «Күнге күю» тіркесінің құрылысын анықтаңыз.
12. Мөлшер үстеулі тіркесті табыңыз.
13. Көп құрамды төл сөзді табыңыз.
14. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
15. Жайылма сөйлемді табыңыз.
16. Буын үндестігіне бағынбайтын сөзді табыңыз.
17. Көп нүктенің орнына лайықты еліктеу сөзді көрсетіңіз.
Хамиттің көздерінің оты шашырап, ... ете түсті.
18. Еліктеуіш сөзден жасалған қос сөзді табыңыз.
19. Құжаттар тілі - қай қатарға тән, белгілеңіз.
20. Cөзді біркелкі жазудың тәсілдерін белгілейтін ережені анықтаңыз.
21. Сабақтаса құрмаласқан сөйлемді табыңыз.
22. Бірыңғай баяндауыш қандай сөз табынан, анықтаңыз.
Алыстағы жоталар мен айналадағы өлкелер де панасыз, жүдеу.
23. Шешенге ең қажетті қасиетті табыңыз.
24. Тыныс белгілерін дұрыс қою ережелерінің жиынтығын табыңыз.
25. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.
26. Қате жазылған сөзді табыңыз.
Ол өле өлгенше ренжімеуге уәде берді.
27. Еркін тіркестің бағыныңқысы - көптік жалғауы жалғанбайтын сөз, дұрысын белгілеңіз.
28. Көп мағынаға ие бола алатын сөзді табыңыз.
Иненің көзінен жіпті өткізе алмадым.
29. Сын есімнің дұрыс жазылу емлесін көрсетіңіз.
30. Жалғаулық шылауды көрсетіңіз.