1. Тыныс белгісі дұрыс қойылған орынды көрсетіңіз.
2. Дыбыстық еліктеуіш сөз қатысқан тіркесті анықтаңыз.
3. Күрделi сан есiмдерді белгілеңіз.
4. Орыс тілінен енген сөздерде ғана жазылатын дауыстыны көрсетіңіз.
5. Бітеу буынның анықтамасына лайықты қатарды көрсетіңіз.
6. Бастауыш - тұйық етістік, баяндауыш - есім сөзден болғанда қойылатын тыныс белгісін анықтаңыз.
7. Омоним болатын сөз қайсысы, табыңыз.
8. Аяғы аспаннан келу деген тұрақты сөз тіркесінің мағынасын табыңыз.
9. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
10. Өздік есімдігін көрсетіңіз.
11. Табыс септігінің жасырын тұрған жалғауын табыңыз.
12. Сабақты жақсы айттың, дегенмен әлі толықтыруға болады. Шылау мағынасын анықтаңыз.
13. Белгісіздік есімдікті тіркесті көрсетіңіз.
14. Септеулі сөздердің қайсысы мезгілдік мағынаны білдіретінін көрсетіңіз.
15. Күрделі сөзді табыңыз.
16. Үнді дауыссызды табыңыз.
17. Орфоэпия нормасына сай жазылған сөзді табыңыз.
18. Еліктеу сөзбен қатар тұрған тіркесті көрсетіңіз.
19. Ойдың иесі бар сөйлемді табыңыз.
20. Кейде түбірмен бірге жазылатын шылауды көрсетіңіз.
21. Қыстырма сөзі бар сөйлемді табыңыз.
22. Атаулы сөйлемді табыңыз.
23. Есiмдiктi табыңыз.
24. Анықтауыш қызметіндегі еліктеу сөзді табыңыз.
25. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
26. Көсемшені көрсетіңіз.
27. Тыныс белгісі дұрыс қойылмаған сөйлемді көрсетіңіз.
28. Омоним болатын сөзді табыңыз.
29. Мақалдардан антонимді табыңыз.
30. Негізгі етістікті көрсетіңіз.