1. Еліктеу сөзді көрсетіңіз.
2. Бастауыштан кейін дұрыс қойылған сызықшаны табыңыз.
3. Сызықша қойылуға тиісті сөйлемді анықтаңыз.
4. Күрделі зат есімді анықтаңыз.
5. Антоним сөздерді табыңыз.
6. «Рецензия» сөзінің анықтамасын табыңыз.
7. Бірыңғай мүше түрін белгілеңіз.
Айтарың да, тапсырарың да, өтініштерің де мол екен.
8. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.
9. Шешендік сөз - риторика термині шыққан тілді табыңыз.
10. Мекен үстеуді табыңыз.
11. Сын есімнің салыстырмалы шырай түрін көрсетіңіз.
12. Сөздердің септеулік шылау арқылы байланысын көрсетіңіз.
13. Туынды сын есiмдi көрсетiңiз.
14. Сөйлем мүшесіне талдау жасағанда алдымен белгіленетін сөйлем мүшесін көрсетіңіз.
15. Ілгерінді ықпалды табыңыз.
16. Қатаң дауыссызға аяқталған сөзді көрсетіңіз.
17. Ашық буынды сөзді көрсетіңіз.
18. Қимыл-сын пысықтауыштардың сұрағының дұрыс емесін белгілеңіз.
19. Кезектес жалғаулық арқылы байланысып тұрған бірыңғай мүшелі сөйлемді табыңыз.
20. Бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.
21. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз.
22. Күрделі сын есімді көрсетіңіз.
23. Жинақтық сан есiм.
24. Септеулік шылау қатарын табыңыз.
25. Тырнақша не үшін қойылған, дұрысын белгілеңіз.
"Қалауын тапса, қар жанар" деген мақал - үлкен философия.
26. Тыныс белгісі дұрыс қойылған жерді көрсетіңіз.
27. Тәуелдік жалғауының екінші жағында, сыпайы түрде тұрған сөзді табыңыз.
28. Соңғы буынына екпін түспейтін сөзді көрсетіңіз.
29. Сөздің ең алғашқы мағыналық бөлшегін қалай атайтынын көрсетіңіз.
30. Баяндауышы етістіктің қалау райынан болып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.