1. Туынды еліктеу сөзді табыңыз.
2. Оқшау сөздерді жазуда көп қолданылатын тыныс белгісін табыңыз.
3. Тырнақша дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.
4. Тұйық буыннан құрылған сөзді көрсетіңіз.
5. Сапалық сын есімді табыңыз.
6. Етістіктің сұрағын табыңыз.
7. Тура мағыналы сөзді көрсетіңіз.
8. Интонация арқылы байланысты көрсетіңіз.
9. Күрделі зат есімдерді белгілеңіз.
10. Кейінді ықпалды көрсетіңіз.
11. Көмекші етістікті еліктеу – сөйлемнің қай мүшесі екенін көрсетіңіз.
Ол қалт еткенді аңдып отыр.
12. Еркін тіркесті көрсетіңіз.
13. Сөз тудырушы жұрнақты көрсетіңіз.
14. Болымсыз етістікті табыңыз.
15. Абай операсы - қазақ музыкасын биік белге шығарған ірі туынды. Сызықшаның қойылу себебі.
16. Пысықтауыш қызметін атқарып тұрған еліктеуіш сөзді сөйлемді табыңыз.
17. Атау септігінде тұрған сөзді табыңыз.
18. Айтылуы бойынша жазылған сөзді табыңыз.
19. Тіл біліміне қатысты терминдер.
20. Бірыңғай үнді дауыссызы бар сөзді табыңыз.
21. Морфологиялық тәсілмен жасалған омонимді табыңыз.
22. Үстеуден жасалып тұрған туынды үстеуді табыңыз.
23. Болжалдық демеулікті табыңыз.
24. Жұрнақты сөзді көрсетіңіз.
25. Тұрақты тіркес қатысып тұрған сөзді табыңыз.
26. Есім сөзден жасалған туынды зат есімді табыңыз.
27. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді көрсетіңіз.
28. Диалект болатын сөздер.
29. Қосымшалы қос сөзді табыңыз.
30. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз.