1. Қыстырма сөзді табыңыз.
2. Қосымшаның қанша болатынын көрсетіңіз.
3. Ол бес деген баға алды сөйлеміндегі тырнақшаға алынатын сөзді көрсетіңіз.
4. Қыстырма сөзді сөйлемді көрсетіңіз.
5. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлемді табыңыз.
6. Жалғаулықты қарсылықты салаласты табыңыз.
7. Айқындауыш мүше қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.
8. Өздік есімдігі қатысқан тіркесті табыңыз.
9. Реттік сан есімді табыңыз.
10. Жинақтық сан есімді көрсетіңіз.
11. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді көрсетіңіз.
12. Болымсыздық есiмдiгiн белгілеңіз.
13. Демеулік шылауды көрсетіңіз.
14. Қаратпа сөзді табыңыз.
15. Есімдіктен болып тұрған бастауышты табыңыз.
16. Көмектес септігіндегі сөзбен тіркесіп тұрған шылауды көрсетіңіз.
17. Тәуелдік жалғаулы өздік есімдігін табыңыз.
18. Септеулік шылау арқылы байланысқан сөздерді анықтаңыз.
19. Тұрақты тіркесті көрсетіңіз.
20. Ашық буынды сөйлемді көрсетіңіз.
21. Негізгі сын есімді көрсетіңіз.
22. Сөйлемдегі ойға, оның айтылу тәсіліне айтушының көзқарасын білдіретін сөзді табыңыз.
23. Үндестік заңына бағынбайтын сөзді табыңыз.
24. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
25. Демеулік шылауды көрсетіңіз.
26. Сын - бейне үстеулі тіркесті көрсетіңіз.
27. Сан есімнің емле ережесіне сай жазылғанын көрсетіңіз.
28. Буынға дұрыс бүлінген сөзді көрсетіңіз.
29. Жіңішке сөзді табыңыз.
30. Қаратпа сөзді табыңыз.