1. Еліктеу сөзден болған қайталама қос сөзді көрсетіңіз.
2. Көмекші есімі бар сөйлемді табыңыз.
3. Зат есімнің рең мәнін тудыратын жұрнағы жалғанған сөзді табыңыз.
4. Жалпылау есiмдiгiн белгілеңіз.
5. Тыныс белгісі дұрыс қойылған орынды көрсетіңіз.
6. Бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылатын жерді табыңыз.
7. Дыбыстар арасындағы ілгерінді ықпалды сөзді көрсетіңіз.
8. Барыс септігінде тұрған сөзді табыңыз.
9. «Әлде» жалғаулық шылауына тән құрмаластың түрін анықтаңыз.
10. Сызықша дұрыс қойылған жерді табыңыз.
11. Сапалық сын есiмді көрсетіңіз.
12. Ауыспалы мағынаны көрсетіңіз.
13. Жаңа сөздің жасалу жолын көрсетіңіз.
14. Үтірдің қойылу себебін белгілеңіз.
Бұл үйден ешкіні, лақты, шыбышты, тушаны - бәрін көруге болады.
15. Реттік сан есімнің сұрағын табыңыз.
16. Cөзжасам, түбірлес сөз тіл білімінің қайсысына жатады, көрсетіңіз.
17. «Баласына» сөзіндегі екпін орнын табыңыз.
18. Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
19. Жақсыз сөйлемді табыңыз.
20. Бірігу арқылы жасалған үстеуді көрсетіңіз.
21. Өздік есімдігі қатысқан тіркесті табыңыз.
22. Дыбыстық еліктеуіш сөзді анықтаңыз.
23. Буын түрлерінің санын анықтаңыз.
24. Қазақ сөзінің соңында келмейтін дауыссызды анықтаңыз.
25. Есептік сан есімнің сұрағын табыңыз.
26. Дұрыс жазылмаған сөз.
27. Сан есімге қандай тыныс белгісі керек, анықтаңыз.
Қапты 2 ден көтеріңдер.
28. Етістің қанша түрі бар екенін белгілеңіз.
29. Қысаң дауысты дыбыстар қатарын табыңыз.
30. Бірыңғай үнді дауыссызы бар сөзді табыңыз.