1. Айқындауыш мүшесі бар сөйлемді табыңыз.
2. Сөздердің қайсысы туынды түбір, көрсетіңіз.
3. Неологизм сөзді табыңыз.
4. Таман, "тарта" шылауы қандай септіктердегі сөзді меңгереді, көрсетіңіз.
5. “Амандасу” сөзінің синонимін табыңыз.
6. Қарсылықты салаласты белгілеңіз.
7. Толымсыз сөйлемді көрсетіңіз.
8. Сөйлемде бірыңғай мүшенің алдындағы жалпылауыш сөзден кейін қойылатын тыныс белгісін табыңыз.
9. Омоним бола алмайтын сөзді табыңыз.
10. Езулік дауыстылардың саны қанша екенін белгілеңіз.
11. Туынды үстеуді табыңыз.
12. Кейінді ықпалды көрсетіңіз.
13. Демеулік шылауды көрсетіңіз.
14. Ауыспалы мағыналы сөзді көрсетіңіз.
15. Қыстырма сөз қатысып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.
16. Күрделі сөзді табыңыз.
17. Туынды зат есімді көрсетіңіз.
18. У дыбысы жіңішке болып тұрған сөзді көрсетіңіз.
19. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
20. Тырнақшаға алынып жазылатын жалқы зат есімдерді көрсетіңіз.
21. Үстеу - қай сөйлем мүшесі, белгілеңіз.
Қайтатын күнім - ертең.
22. Бірге жазылатын күрделі зат есімді көрсетіңіз.
23. Көнерген сөзді көрсетіңіз.
24. Сын есімді тіркесті көрсетіңіз.
25. Дауыссыз дыбыстардың жасалу жолын белгілеңіз.
26. Дауыссыз дыбыстардың үндесуін табыңыз.
27. Орфоэпия заңдылығына сай жазылған сөзді табыңыз.
28. Сөздердің жалғау арқылы байланысын көрсетіңіз.
29. Дыбыстық еліктеуіш сөзді табыңыз.
30. Драмалық шығармалардағы ремаркаларға (автордың түсіндірмелері) қандай тыныс белгісі қойылатынын көрсетіңіз.
Амангелді. Миша! Жайнаққа Әкет машиналарыңды!