1. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қыстырма сөзді сөйлемді көрсетіңіз.
2. Райдың қанша түрі бар екенін табыңыз.
3. Сөйлемдер ішінен жақсыз сөйлемді табыңыз.
4. Сингармонизм заңдылығына бағынатын сөз.
5. Жаңа сөзді көрсетіңіз.
Қалалық әкім кеше теледидардан сөйледі.
6. Ұяң дауыссыздардың саны қанша екенін белгілеңіз.
7. Басыңқы сөйлемнің баяндауышы есімшеден болған құрмаласты көрсетіңіз.
8. Тұйық буынды сөзді көрсетіңіз.
9. Тәуелдік жалғаулы сөзді көрсетіңіз.
10. Сөйлемдердегі бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған сызықшаны табыңыз.
11. Кейінді ықпалды анықтаңыз.
12. Есім сөзден етістік жасайтын жұрнақты көрсетіңіз.
13. Жақты сөйлемді табыңыз.
14. Мына сөйлемдердің қайсысы ғылыми стильге жататынын анықтаңыз.
15. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтасты табыңыз.
16. Тыныс белгісі дұрыс қойылған орынды көрсетіңіз.
17. Кісі аттарын қысқартып жазарда қойылатын белгіні табыңыз.
18. Ілгерінді ықпалды табыңыз.
19. Көп мағыналы сөздің антонимін көрсетіңіз.
Ашық әңгіме.
20. Бейнелеуіш сөзді көрсетіңіз.
21. Жалпылау есімдікті тіркесті табыңыз.
22. Салалас құрмаластың құрамындағы жай сөйлемдерінің байланысуы.
23. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
24. «Конспект» - қай елдің сөзі, табыңыз.
25. Қос сөзді табыңыз.
26. Жекіру одағайын табыңыз..
27. Күрделі сөзді табыңыз.
28. Ілік септігі жалғауы жасырын тұрған сөзді табыңыз.
29. Сiлтеу есiмдiгiн белгілеңіз.
30. Дара сан есімді көрсетіңіз.