1. Жуан, жіңішке дауысты дыбыстар қалай жасалатынын анықтаңыз.
2. Тыныс белгісі дұрыс қойылған көп құрамды төл сөзді табыңыз.
3. Дефис арқылы жазылатын шылауды белгілеңіз.
4. Өздік есімдігінің түрлену жолын көрсетіңіз.
Осының барлығына кінәлі - өзіміз.
5. Жіктік жалғауының ІІ жағында тұрған сөзді табыңыз.
6. Жалт-жұлт, "тарс-тұрс" - қос сөздерінің мағынасын табыңыз.
7. Деректі зат есімді көрсетіңіз.
8. Төл сөздің алдынан автор сөзі келсе, қойылатын белгіні көрсетіңіз.
9. Анықтауышты табыңыз.
10. Болымсыздық есімдікті көрсетіңіз.
11. Бірыңғай бастауышты табыңыз.
12. Да, "де", "та", "те" - жалғаулықтары тән салалас құрмаластың түрін анықтаңыз.
13. Кәсіби сөзді көрсетіңіз.
14. Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзді табыңыз.
15. Бірыңғай толықтауыш бола алатын қатарды анықтаңыз.
16. Жалпылау есiмдiгiн белгілеңіз.
17. Қай сөзде кейінді ықпал байқалады, табыңыз.
18. «Құсша» сөзіндегі кейінді ықпалдың үндестік орнын көрсетіңіз.
19. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңындағы тарау санын анықтаңыз.
20. Тек орыс тілінен енген сөздерде ғана қолданылатын таңбаны белгілеңіз.
21. Төл сөздің баяндауышының төлеу сөзде атқарып тұрған қызметін табыңыз.
Абай ғылым таппай мақтанбауды, орын таппай баптанбауды өсиет етті.
22. «Рецензия» - қай елдің сөзін табыңыз.
23. Қысаң дауыстылар қалай жасалатынын белгілеңіз.
24. Төл сөз автор сөзінің екі жағында орналасқандағы тыныс белгісінің дұрыс қойылуын белгілеңіз.
Білімділік, парасаттылық, еңбекқорлық деді атасы қай сәтте де өміріңнің бұзылмас заңы болсын.
25. Ағаштан түйін түйген - сөзінің баламасын көрсетіңіз.
26. Дұрыс жазылған сөзді көрсетіңіз.
27. Ер Төстік көзді ашып-жұмғанша Темір ханның аулына жетіп келді.
Мына сөйлемге тыныс белгісінің қойылу-қойылмауын анықтаңыз.
28. Қарсылықты салалас сөйлемге байланысты қойылып тұрған сызықшаны көрсетіңіз.
29. Басыңқы сыңарын көрсетіңіз. Әрине, орындаған сенсің.
30. Қазақшаға аударылған кірме сөзді көрсетіңіз.