1. Орфоэпия нормасына сай жазылған сөзді табыңыз.
2. Қарама - қарсы мағыналы сөзді анықтаңыз.
3. Баяндауыш қандай сөз табынан жасалғанын көрсетіңіз.
Нағыз теңіз романтикасы деген осы.
4. Көсемшені табыңыз.
5. Арнаулы интонация болмайтын сөйлем атауын көрсетіңіз.
6. Қазақ тіліндегі термин сөздер қанша жолмен жасалатынын анықтаңыз.
7. Қазақ тілінде үстеу құрамына қарай нешеге бөлінетінін көрсетіңіз.
8. Күрделі сөзді табыңыз.
9. Омонимді табыңыз.
10. Шартты бағыныңқы сабақтасты көрсетіңіз.
11. Қосымшалар арқылы байланысқан сөздерді көрсетіңіз.
12. Қатыстық сын есімнен болып тұрған анықтауышты табыңыз.
13. Белгiсiздiк есiмдiгiн табыңыз.
14. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз.
15. Сұраулық шылаулы сөйлемді табыңыз.
16. Сын есімнен жасалған (заттанған) бастауышты табыңыз.
17. Тәуелдік жалғауынан соң жалғанып тұрған табыс жалғауын табыңыз.
18. Орыс тілінен кірген сөздерде ғана қолданылатын дауысты дыбысты табыңыз.
19. Себеп - салдар үстеуінің сұрағын табыңыз.
20. Биік сөзінің синонимін көрсетіңіз.
21. Мына сөздердің қайсысы жіктеліп тұрғанын көрсетіңіз.
22. Табыс септіктегі сүзді қажет ететін етістікті тaбыңыз.
23. Одағай сөзді табыңыз
24. Жалқы есімді табыңыз.
25. Себептік жалғаулықтар қатарын көрсетіңіз.
26. Төл сөзді сөйлемді көрсетіңіз.
27. Көп мағынаға ие бола алатын сөзді көрсетіңіз.
Матаның көзі бар екен, байқа.
28. Қай жердегі тыныс белгісі дұрыс, табыңыз.
29. Пікір алысу үшін ең алдымен не керек екенін көрсетіңіз.
30. «Отырғандар оның сөзіне елең етті» сөйлеміндегі еліктеу сөздің қызметін анықтаңыз.