1. Мақсат үстеуі қандай сұраққа жауап береді, табыңыз.
2. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз.
3. Архаизм сөздерді қай топ қатарына жатқызамыз.
4. Сөз аралығындағы ілгерінді ықпалды көрсетіңіз.
5. Атау септігінде тұрған сөзді табыңыз.
6. Қаратпа сөз қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.
7. “Мол” сөзінің синонимін көрсетіңіз.
8. Көмектес септігіндегі сөзбен тіркесіп тұрған шылауды көрсетіңіз.
9. Күрделі зат есімді көрсетіңіз.
10. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді анықтаңыз.
11. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді анықтаңыз.
12. Зат есім жасалу жолына қарай қаншаға бөлінетінін белгілеңіз.
13. Есімшенің жұрнақтарын анықтаңыз.
14. Туынды сөз жасап тұрған жұрнақты көрсетіңіз.
15. Дефис қойылатын орынды белгілеңіз.
16. Диалект сөзді табыңыз.
17. Қаратпа сөзді табыңыз.
18. Мұны айтпауына болмай да қалып еді.
Сөйлем түрін анықтаңыз.
19. Сөз аралығындағы кейінді ықпалды табыңыз.
20. «а» дыбысы жақтың ашылуына қарай қай дауыстыға жататынын белгілеңіз.
21. Шылауды көрсетіңіз.
22. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
23. Үстеу қызметін анықтаңыз.
Елдің бәрі осында.
24. Антоним сөздерді көрсетіңіз.
25. Мезгіл үстеуі тіркескен тіркесті табыңыз.
26. Білім Заңының қабылдануы қай қатарға тән, белгілеңіз.
27. Күрделі сөзді табыңыз.
28. Қайталама қос сөзді табыңыз.
29. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
30. Тұрақты тіркесті табыңыз.