1. Болымды етістікті анықтаңыз.
2. Пысықтауыш қызметінде тұрған сан есімді табыңыз.
3. Ашық буынды сөзді көрсетіңіз.
4. Болжалдық сан есім жасайтын, бөлек жазылатын сөздерді көрсетіңіз.
5. Еркін тіркес құрылысының схемасын анықтаңыз.
Ауызша сөйлесу.
6. Біздер, жастар, ел сенімінен шыға білейік!
Үтірдің қойылу себебін түсіндіріңіз.
7. «Байсалды» сөзінің антонимін белгілеңіз.
8. Синоним сөздерді табыңыз.
9. Жiктеу есiмдiгiн көрсетіңіз.
10. Нүктелі үтір қойылатын орынды көрсетіңіз.
11. Бағыныңқысы сілтеу есімдігінен болған тіркес байланысудың қай түрі, белгілеңіз.
Сол ұшқыштардың ерлігін айт.
12. Негізгі үстеуді табыңыз.
13. Тура мағыналы сөзді көрсетіңіз.
14. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді табыңыз.
15. Күрделі сан есімді табыңыз.
16. Омонимді табыңыз.
17. Тырнақшаның қойылу себебі, дұрысын белгілеңіз.
«Еңбегімнің жемісін көрсем», - деп армандаймын.
18. Қай сөйлемде үтір дұрыс қойылған, табыңыз.
19. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзді белгілеңіз.
20. Сын есімнің күшейтпелі шырай түрін көрсетіңіз.
21. Атаулы сөйлемді табыңыз.
22. Қыстырма сөзге байланысты қойылып тұрған тыныс белгіні табыңыз.
23. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
24. Әрі жіңішке, әрі ашық дауысты дыбысты табыңыз.
25. Дауыстылар ерін мен езудіңң қатысына қарай қанша түрге бөлінетінін белгілеңіз.
26. Ілгерінді ықпалды көрсетіңіз.
27. Жалаң ашық буынды сөзді табыңыз.
28. Қосымшасыз сөзді белгілеңіз.
29. Қатыстық сын есімнен болып тұрған анықтауышты табыңыз.
30. Күрделі сөзді табыңыз.