1. Болымды етістікті табыңыз.
2. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз.
3. Ілгерінді ықпалды табыңыз.
4. Баяндауыш құрамында келетін "жөн" сөзі қайсысына тән.
5. Үтірдің қойылу себебін анықтаңыз.
Уай, шіркін, ән деп осыны айт.
6. Күрделі сөздерді белгілеңіз.
7. Дефис қойылмайтын орынды көрсетіңіз.
8. Мекен үстеулі тіркесті табыңыз.
9. Бір түбірден жасалатын есімдіктің түрін табыңыз.
10. Мезгіл бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсетіңіз.
11. Сын есiмдi табыңыз.
12. Мақсат үстеулі тіркесті табыңыз.
13. “Айгүлдің әжесі”тіркесінің лексика-грамматикалық мағынасын айқындаңыз.
14. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді көрсетіңіз.
15. Бұйрық райда тұрған сөйлемді көрсетіңіз.
16. Болжалдық сан есімді көрсетіңіз.
17. «Туынды сөз» тіл білімінің қай саласына жататынын табыңыз.
18. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз.
19. “Қырықтарда” – сан есiмнiң қай мағыналық түрi екенін белгілеңіз.
20. Сабақтас құрмаластың бағыныңқы сөйлем баяндауышының жасалу жолын көрсетіңіз.
Бұл кезде түн ортасы ауып, таң сәрісі таянып қалған еді.
21. Омоним болатын сөз қайсысы, табыңыз.
22. Дара сан есімді көрсетіңіз.
23. Қай сөйлемде "ма" бөлек жазылатынын көрсетіңіз.
24. Антонимдік жұпты табыңыз.
25. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.
26. 60-70-тей адам жиналды деген сөйлемдегі сан есім түрін белгілеңіз.
27. Өткен шақ мағынасы мен жасалуына қарай нешеге бөлінетінін анықтаңыз.
28. Біріккен сөз сыңарындағы көршілес дыбыстардың ілгері-кейінді бір-біріне әсер етіп, екі жағының да өзгеріске түсетін жерін көрсетіңіз.
29. Туынды сөзді табыңыз.
30. Күрделі бастауышты табыңыз.