1. Сөйлемдегі айтылған ойға сөйлеушінің түрліше көзқарасын білдіретін сөзді белгілеңіз.
2. Төл сөз қатысып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.
3. Антонимді қосарлама қос сөзді көрсетіңіз.
4. Сөздің ауыспалы мағынасын табыңыз.
5. Табыс жалғаулы сөздер көбінесе қай сөйлем мүшесі бола алады, табыңыз.
6. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.
7. Тура мағыналы сөзді көрсетіңіз.
8. Тура мағыналы тіркесті көрсетіңіз.
9. Бірыңғай мүшені анықтаңыз.
Биылғы қыстың басы адамға да, малға да әзір аса жайлы боп тұр.
10. Қатаң дауыссыздар қатарын табыңыз
11. Сөз ішіндегі ілгерінді ықпалды көрсетіңіз.
12. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.
13. Жазылуы мен айтылуында сәйкестік бар сөзді табыңыз.
14. Тұрақты тіркесті табыңыз.
15. “Қанша? неше?” сөздері есімдіктің қай түріне жататынын анықтаңыз.
16. Сын есімнен болып тұрған толықтауышты табыңыз.
17. Шылауды көрсетіңіз.
18. Шылауы бар сөйлемді табыңыз.
19. Сөздердің жалғау арқылы байланысу тәсілін көрсетіңіз.
20. Туынды сөзді көрсетіңіз.
21. Антоним сөзді табыңыз.
22. Сұрау есімдігінің тәуелденген түрін көрсетіңіз.
23. Жалқау ұғымындағы тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
24. Сөйлемнің түрі, дұрысын белгілеңіз.
Әлін білмеген әлек.
25. Толықтауыштық қатынастағы сөз тіркесін табыңыз.
26. Еріндік, езулік араласып келген сөзді көрсетіңіз.
27. Автор сөзінсіз, екі я көп адамның алма-кезек сөйлеуі ретінде берілген сөздер атауы.
28. Құрмалас сөйлемде алайда, бірақ деген жалғаулықтар түсіп қалса,
2 сөйлем арасына не қойылады.
29. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.
30. Заттанған одағайдың қызметін анықтаңыз.
Уралап қайда жүрсің, балам.