1. Құрмалас сөйлемдер арасына қойылған тыныс белгілердің қатесін табыңыз.
2. Ыңғайлас мәнді жалғаулықты табыңыз.
3. Жақсыз сөйлемді табыңыз.
4. Бұқар жыраудың бірден онға дейінгі санның мағынасын сұраған жұмбағына жауап айтқан би кім, көрсетіңіз.
5. Туынды зат есімді табыңыз.
6. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз.
7. Тұйық буынды сөздер қатарын көрсетіңғз.
8. Төл сөздің автор сөзінен соң орналасып тұрған түрін көрсетіңіз.
9. Сiлтеу есiмдiгiн табыңыз.
10. Қыстырма сөзді табыңыз.
11. Үстеуді табыңыз.
12. Еріндік дауысты дыбыстарды көрсетіңіз.
13. Қатаң дауыссыз дыбысты көрсетіңіз.
14. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
15. “Тоғызыншы” – сан есiмнiң қай мағыналық түрi екенін белгілеңіз.
16. Сын есімнің асырмалы шырай түрін көрсетіңіз.
17. Анықтауыш қызметіндегі еліктеу сөзді табыңыз.
18. Күрделі сөзді табыңыз.
19. Жұрнақ арқылы жасалған зат есімді анықтаңыз.
20. Болымсыздық есімдікті көрсетіңіз.
21. Қысаң, езулік дыбысты көрсетіңіз.
22. Бірыңғай мүшелерге байланысты қате қойылған тыныс белгіні анықтаңыз.
23. Жанама толықтауышты табыңыз.
24. Шылауды көрсетіңіз.
25. Бірыңғай ашық дауыстыдан болған сөзді табыңыз.
26. Деректі зат есімдер қатарын табыңыз.
27. Толықтауыш дегеніміз не, табыңыз.
28. Антоним сөздерді табыңыз.
29. “Екi-екiден” сан есiмнiң қай мағыналық түрi екенін белгілеңіз.
30. Дефис қойылатын орынды белгілеңіз.