1. Септеулік шылауды көрсетіңіз.
2. Ыңғайлас салалас сөйлемнің жалғаулықтарын табыңыз.
3. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсетіңіз.
4. Ілгерінді ықпалды көрсетіңіз.
5. Одағай сөз қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.
6. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз.
7. Қаратпа сөзі бар сөйлемді табыңыз.
8. Сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеуді табыңыз.
9. Есімдік арқылы біріккен сөзді көрсетіңіз.
10. Дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөзді көрсетіңіз.
11. Қарсылықты салаласты табыңыз.
12. Жұп дауыссыздар қатарын көрсетіңіз.
13. Жанасудың бірінші сыңары-неше сөз, белгілеңіз.
Ертеден қара кешке дейін оқи бермекпісің?
14. Қаратпа сөзді табыңыз
15. Төл сөздің анықтамасын табыңыз.
16. Әлеуметтік-саяси мазмұнды шешендіктің қолданылуын көрсетіңіз.
17. Жекіру одағайын көрсетіңіз.
18. Бірігіп жазылуы дәстүрге айналған сын есімдерді көрсетіңіз.
19. Омонимдерді табыңыз.
20. Сөздердің септеулік шылау арқылы байланысын көрсетіңіз.
21. Тек ашық буыннан құрылған сөзді көрсетіңіз.
22. Одағайды табыңыз.
23. Біріккен зат есімді табыңыз.
24. Соңы үндіге аяқталатын сөзді көрсетіңіз.
25. Бірыңғай толықтауыштың байланыс түрін көрсетіңіз.
Ол Шығанақ пен Олжабекке өз қасынан орын берді.
26. Ма, ме - шылауы қандай грамматикалық тұлғамен ұқсас келеді, белгілеңіз.
27. Бастауыш, баяндауыш арасына қойылатын сызықша қатарын көрсетіңіз.
28. Бағыныңқысы күрделі сөз тіркесін табыңыз.
29. Жақша ішіндегі көрсетілгендердің бірге жазылатынын табыңыз.
30. Омонимді көрсетіңіз.