1. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.
2. Дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталған сөзді көрсетіңіз.
3. Қаратпа сөзді табыңыз.
4. Тырнақшаның қойылу себебін анықтап, дұрысын табыңыз.
Сарқылмас сөзі таудың бұлағындай,
Сиқыр сөз көлдің сұлу құрағындай.
Жортады желмаядай шал кеңеске,
"Осылай болған екен, шырағым - ай".
5. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
6. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.
7. Төл сөз автор сөзінен бұрын тұрса, тыныс белгісі қалай қойылады, дұрысын белгілеңіз.
Өмір сүру енді соншалықты қызық та оңай ғой деп Инеш Мәкенге қарады.
8. Антоним сөздерді табыңыз.
9. Туынды зат есім жасап тұрған жұрнақты көрсетіңіз.
10. Барыс септігіндегі тұрған сөзді табыңыз.
11. Көнерген сөзді табыңыз.
12. Қойылуға тиісті тыныс белгісін көрсетіңіз.
Дауысты а дыбысы-жуан дыбыс.
13. Антоним сөздерді табыңыз.
14. Негізгі зат есімді табыңыз.
15. Буынсыз тіл.
Омоним сөзінің жасалу түрін белгілеңіз.
16. Бірыңғай мүшені анықтаңыз.
Күз аспаны күңгірт, бұлыңғыр.
17. Туынды сөз тіл білімінің қай саласына жататынын анықтаңыз.
18. Туынды үстеуді табыңыз.
19. “У” дыбысы жуан болып келген сөзді анықтаңыз.
20. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз.
21. Публицистикалық стильдің жазбаша түрін көрсетіңіз.
22. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қыстырма сөзді табыңыз.
23. Одағай сөзді табыңыз
24. Синоним сөзді табыңыз.
25. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
26. Барыс септік жалғаулы сұрау есімдігін көрсетіңіз.
27. Үстеу - сөйлемнің қай мүшесі, анықтаңыз.
Ала жаздай үй салумен болды.
28. “Өңеші қызарды” деген фразеологиялық тіркестің мағынасын анықтаңыз.
29. Тәуелдік жалғауының 2 - ші жағында тұрған сөзді көрсетіңіз.
30. Асты сызылған сөздер - мағынасына қарай қандай сөздер, табыңыз.
Үлкен бастар,
Кіші қостар.