1. Қай жерде сызықша дұрыс қойылғанын белгілеңіз.
2. “Жаман” сөзімен мағыналас сөзді көрсетіңіз.
3. Анықтама қай стильге жатады, табыңыз.
4. Күрделі үстеуді табыңыз.
5. "Дау мұраты-біту,
Саудагер мұраты-ұту,
Қыз мұраты-кету,
Жол мұраты-жету",
Бұл қай бидің жауабы, белгілеңіз.
6. Есімшені табыңыз.
7. Омоним болатын сөз қайсысы, табыңыз.
8. Сан есімнің емле ережесіне сай жазылғанын көрсетіңіз.
9. Одағай сөзді табыңыз.
10. Төл сөзді сөйлемді көрсетіңіз.
11. Орфоэпиялық нормаға сай сөзді табыңыз.
12. Жайылмалы әрі өз ішінде үтірлері бар бірыңғай мүшелердің арасына қойылатын тыныс белгісін табыңыз.
13. Ала кел сөзіндегі дыбыстық өзгерістің орнын көрсетіңіз.
14. Біздің келешегіміз.
Байланысу тәсілін анықтаңыз.
15. Сәлем саған, Астана! Үтірдің қойылу себебін анықтаңыз.
16. Қаратпа сөзді табыңыз.
17. Синонимі бар сөйлемді табыңыз.
18. Диалект сөзді табыңыз.
19. Айқындайтын мүшесіне қосалқы атау болатын сөз атауын табыңыз.
20. Жақсыз сөйлемді көрсетіңіз.
21. Күрделі сөзді көрсетіңіз.
22. Септеулі сөздердің қайсысы мезгілдік мағынаны білдіреді, белгілеңіз.
23. Белгiсiздiк есiмдiгiн белгілеңіз.
24. Омоним болмайтын сөзді көрсетіңіз.
25. Матаса байланысқан анықтауыштық қатынасты табыңыз.
26. Әр түрлі мағынаға ие бола алатын одағайды көрсетіңіз.
27. Мына сөздерге көптік жалғауының дұрыс жалғанғанын табыңыз.
28. Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсетіңіз.
29. Жалқы есімді табыңыз.
30. Дара сан есiмді анықтаңыз.