1. Түбір тұлғасын сақтап біріккен сөзді көрсетіңіз.
2. Салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
3. Қаратпа сөзді табыңыз.
4. Тыныштықты сақтаймыз - тіркесінің байланысу тәсілін көрсетіңіз.
5. Себеп - салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды табыңыз.
6. Қате жазылған сөзді табыңыз.
7. Толықтауыш қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.
8. Жалпы есімді табыңыз.
9. «О» дыбысы қандай дыбыс екенін белгілеңіз.
10. Хабарлы сөйлемді табыңыз.
11. Заттанған одағайлы сөз - қай сөйлем мүшесі, көрсетіңіз.
- Уралаушы кім болып шықты өзі?
12. Себеп бағыныңқы сабақтасты табыңыз.
13. -Әке, сенгеніңізге рахмет!
Сызықшаның қойылу себебін көрсетіңіз.
14. Ашық буынды сөзді табыңыз.
15. Омонимнің анықтамасын белгілеңіз.
16. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.
17. Өздік есімдігі қатысқан сөз тіркесін көрсетіңіз.
18. Қос нүктенің қойылу себебін анықтаңыз.
Бұл жолы інге кірген із жалғыз: ақ тиіннің барында еш күмән жоқ еді.
19. Жақты сөйлемді табыңыз.
20. Сөз аралығындағы ілгерінді ықпалды табыңыз.
21. Күрделі сөзді көрсетіңіз.
22. Тағы басқа, тағы сол сияқты деген тіркестерді қысқартып жазсаң, әрбір әріптен кейін қойылатын белгіні көрсетіңіз.
23. Сызықша қойылуы тиіс сөз тіркесін табыңыз.
24. Одағай сөзді белгілеңіз.
25. Кәсіби сөздерді көрсетіңіз.
26. Септеулі сын есімді көрсетіңіз.
27. Ғылым мен техниканың әрбір саласына байланысты қолданылатын арнаулы сөзді табыңыз.
28. Еркін тіркескен сөздердің құрылымдық схемасын анықтаңыз.
Асықпай сөйле.
29. Антоним сөздерді табыңыз.
30. Буын қалай жасалатынын белгілеңіз.