1. Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас қандай сұраққа жауап береді, табыңыз.
2. Жақша қойылуға тиіс сөйлемді анықтаңыз.
3. Омоним деген не, дұрысын көрсетіңіз.
4. Табыс септігінің жасырын тұрған жалғауын табыңыз.
5. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
6. Бағыныңқы сөйлем басыңқының ортасында келсе, үтірдің қалай қойылатынын анықтаңыз.
7. Қосарлану арқылы жасалынған үстеуді табыңыз.
8. Қай сөз ауыспалы мағынада қолданылған, дұрысын табыңыз.Сенің шешен болғаның -
Шер халықтың арқасы.
Сенің көсем болғаның -
Ер халықтың арқасы.
9. Сан есiм нені бiлдiретінін анықтаңыз.
10. Аралас құрмалас сөйлемді табыңыз.
11. Сөз аралығындағы кейінді ықпалды табыңыз.
12. Тырнақша қойылмайтын жерді көрсетіңіз.
13. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
14. Ше шылауымен тұлғалас жұрнақты сөзін табыңыз.
15. Қыстырма сөзді сөйлемді көрсетіңіз.
16. Үстеудің қызметін табыңыз.
Ала жаздай не бітірдің, қарағым?
17. Өздік есімдігі қатысқан тіркесті табыңыз.
18. Қыстырма сөзге байланысты тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді көрсетіңіз.
19. Ілгерінді ықпалды көрсетіңіз.
20. Омоним болатын сөзді көрсетіңіз.
21. Төл сөздің тыныс белгілері дұрыс қойылған қатарын анықтаңыз.
22. Соңында тыныс белгілері қатар қойылатын сөйлемді анықтаңыз.
23. Қай сөзде «ақ» сөзі бөлек жазылатынын табыңыз.
24. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз.
25. Кейінді ықпалды табыңыз.
26. Шақыру одағайын табыңыз.
27. Тұрақты тіркесті табыңыз.
28. Одағайдың түрін белгілеңіз.
... Өрісте өскен жануар - Шөкетайым қайдасың?
Шөре, шөре!
29. Көмектес септікте тұрған тұйық етістікті көрсетіңіз.
30. Себеп - салдар үстеулі тіркесті көрсетіңіз.