1. Антонимдік жұпты көрсетіңіз.
2. Сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
3. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз.
4. Бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.
5. Бас әріппен жазылатын сөзді анықтаңыз.
6. Коммуникативтік және экспрессивті эстетикалық сөздер - қай қатарға тән, табыңыз.
7. Термин сөздерді табыңыз.
8. Сөз құрамын, сөз таптарын зерттейтін ғылым саласын белгілеңіз.
9. Туынды еліктеу сөзді табыңыз.
10. Шартты райдың жұрнағын табыңыз.
11. Мақсат үстеуді табыңыз.
12. Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
13. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз.
14. Ілік септігінің дұрыс қолданылуын табыңыз.
15. Қатыстық сын есімді сөйлемді анықтаңыз.
16. Заттанып кеткен одағайдың қай сөйлем мүшесі екенін көрсетіңіз.
Оның айтатыны - ойпырмай.
17. Дыбыстық өзгеріске ұшырап айтылатын сөзді көрсетіңіз.
18. Дара сөзді табыңыз.
19. Кейінді ықпалды көрсетіңіз.
20. Жинақтық сан есiмдерiн белгілеңіз.
21. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.
22. Дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөзді көрсетіңіз.
23. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз.
Саусағынан өнер ...
24. Да, де - шылауы қандай грамматикалық тұлғамен ұқсас келеді, анықтаңыз.
25. Толықтауыш қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.
26. Қосымшалы сөзді табыңыз.
27. Шығыс елдерінен енген сөзді табыңыз.
28. Есімшені табыңыз.
29. Сөйлем құрамында тұрса да, сөйлем мүшесі бола алмайтын сөз табын белгілеңіз.
30. Дауысты дыбыстар санын анықтаныз.