1. Тура мағыналы сөзді көрсетіңіз.
2. Төл сөзді сөйлемнің сұраулы түрін көрсетіңіз.
3. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз қай сөз табынан, белгілеңіз.
Ол асығыс-үсігіс жиналды.
4. Тұрақты тіркесті табыңыз.
5. Күрделі cөзді табыңыз.
6. “Келбет” сөзіне синоним болатын сөзді табыңыз.
7. Есім сөзден етістік жасайтын жұрнақты көрсетіңіз.
8. Бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.
9. ¥яң дауыссыздардың саны қанша екенін белгілеңіз.
10. Етістіктің ауыспалы өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.
11. Салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
12. Қайталану арқылы есімдер тобынан жасалған күрделі сөзді көрсетіңіз.
13. Күшейткіш үстеумен тіркесіп тұрған сөзді көрсетіңіз.
14. Тұрлаулы мүшелердің арасына қойылатын тыныс белгілердің қойылу себебін көрсетіңіз.
Алыстан қарауытқан - қора.
15. Өздік есімдігі қатысқан сөз тіркесін көрсетіңіз.
16. Бірыңғай мүшелі сөздің қызметі
Оспан мырза, бейіліңе де, сөзіңе де біз ырзамыз.
17. Тәуелдік жалғаудың 3 - жағында тұрған сөзді табыңыз.
18. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес.
Үтірдің қойылу себебін анықтаңыз.
19. Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
20. Дара толықтауышты табыңыз.
21. Көмекші есімдерді көрсетіңіз.
22. Бірыңғай мүшелі сөйлемді табыңыз.
23. Күшейтпелі буынды қос сөзді табыңыз.
24. Дәстүрлі принцип бойынша жазылған сөзді табыңыз.
25. Күрделі сөзді табыңыз.
26. Бірге жазылатын қос сөзді көрсетіңіз.
27. Сөз арасындағы кейінді ықпалды табыңыз.
28. Сұрау белгісі қойылмайтын орынды табыңыз.
29. Жалқы есімді көрсетіңіз.
30. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз.