1. Бұдырайған екі шекелі
Мұздай үлкен көбелі - үзінді қай өлеңнен алынғанын анықтаңыз.
2. Бұқар жырау шығармаларының өзекті тақырыбын белгілеңіз.
3. Бұқар жыраудың «Керей, қайда барасың?» өлеңіндегі сөз еткен мәселені анықтаңыз.
4. Бұқар жыраудың «Мен - өгіз терісі талыспын» деген өлең жолындағы «талыс» сөзінің мәнін ашыңыз.
5. Бұқар жыраудың «Сен - бұзау терісі шөншіксің» деп, Керейлерге айтқан сөзіндегі шөншіктің мағынасын анықтаңыз.
6. Бұқар жыраудың «Тілек» өлеңіндегі ой қорытындысын табыңыз.
7. Бұқар жыраудың батырлық, ерлік туралы өлеңін табыңыз.
8. Бұқар жыраудың қай жерде дүниеге келгендігін табыңыз.
9. Бұқар жыраудың шығармасын табыңыз.
10. Бұқар жыраудың шығармасын табыңыз.
11. Бұқар жыраудың:
Қиядан қиқу төгілсе,
Аттың басын тартпаған, - деген тармақтарындағы "аттың басын тартпау" тіркесінің қолданылу мағынасын анықтаңыз.
12. Бұқар толғауларының басты тақырыбын көрсетіңіз.
13. Бұқар толғауында:
Сен – бұзау терісі шөншіксің,
Мен - өгіз терісі талыспын – деген тармақтарда қандай көркемдік тәсіл қолданылғандығын табыңыз.
14. Бұқардың әкесінің атын табыңыз.
15. Бұқардың өлеңін табыңыз.
16. Бұл бостандық көктен бізге келмеді,
Ешкім бізге сыйлап оны бермеді, - деген өлең жолдары С. Мұқановтың қай өлеңінен алынғанын анықтаңыз.
17. Бұл заманда не ғаріп - қай жыраудың толғауы екнін белгілеңіз.
18. Бұл заманда не ғаріп? өлеңі алғаш қайда жарияланғанын белгілеңіз.
19. Бұлбұлмын, даусы көкте дамылдаған...
Тұлпармын, топтан озған, тосырқаман... (І. Жансүгіров «Әнші»)
Үзіндідегі көркемдегіш құралды табыңыз.
20. В. В. Радлов неміс тіліне аударып бастырған жырды табыңыз.
21. Ғ. Мүсірепов "Автобиографиялық әңгімесінде "өзінің ұстазы ретінде атайтын жазушыны көрсетіңіз.
22. Ғ. Мүсірепов 1956 - 1966 ж. ж. қай журналдың бас редакторы болып қызмет атқарғанын табыңыз.
23. Ғ. Мүсірепов қай шығармасында Б. Өтетілеуовтің атын ерекше атайтынын табыңыз.
24. Ғ. Мүсіреповке тән мінез - сипатты табыңыз.
25. Ғ. Мүсіреповтің "Қазақ солдаты" шығармасындағы кейіпкердің шын аты - жөнін көрсетіңіз.
26. Ғ. Мүсіреповтің "Қозы Көрпеш - Баян сұлу" драмасына автордың өзі енгізген әдеби бейнені табыңыз.
27. Ғ. Мүсіреповтің "Ұлпан" романындағы Ұлпанның қызына арамдық жасаған жігіттің атын табыңыз.
28. Ғ. Мүсіреповтің «Ақан сері - Ақтоқты» драмасындағы кейіпкерді табыңыз.
29. Ғ. Мүсіреповтің «Жат қолында» шығармасының бірінші кітабының атын табыңыз.
30. Ғ. Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романына тән (лайықты) қатар.