1. Лирикалық жанрдың ерекшелігін көрсетіңіз.
2. Лирикалық жанрдың ерекшелігін көрсетіңіз.
3. Лиро - эпос кейіпкерлерінің ішінде тоқсан сері жігіт қай қыз үшін елінен безетінін табыңыз.
4. Литота дегеніміздің не екенін анықтаңыз.
5. Литота ойды қалай бейнелейтінін табыңыз.
6. М. Дулатов орысша сабақты кімнен үйренгенін анықтаңыз.
7. М. Дулатовтың "Оян, қазақ!" өлең жинағы екінші рет 1911 жылы қай қалада басылғанын белгілеңіз.
8. М. Әуезов Батыс Европа мен орыс драматургиясынан қанша пьеса аударғанын табыңыз.
9. М. Әуезов кейіпкерлерін табыңыз.
10. М. Әуезов пен Р. Ғамзатов арасындағы байланысты табыңыз.
11. М. Әуезов талантының жан - жақтылығына лайық жауап табыңыз.
12. М. Әуезов: «Тілің күмбірлеп жатқан тастардың үніне ұқсайды», - деп, кімге айтқанын табыңыз.
13. М. Әуезовтің «Абай жолы» романында Құнанбайдың жақсы, мырза, шешен адам екенін мойындайтын кейіпкерді табыңыз.
14. М. Әуезовтің «Абай жолы» романының оқиғасы қанша уақытты қамтығанын табыңыз.
15. М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы Қодар мен Қамқаға байланысты қанды оқиғаның өткен орнын белгілеңіз.
16. М. Әуезовтің «Көксерек» әңгімесін жазуға себеп болған оқиғаны көрсетіңіз.
17. М. Әуезовтің «Көксерек» шығармасындағы баланың атын табыңыз.
18. М. Әуезовтің «Қараш - Қараш оқиғасында» Бақтығұлдың Жарасбай болысты қай кезде атып өлтіретінін табыңыз.
19. М. Әуезовтің 1917 жылы жарық көрген тырнақ алды мақаласының атын табыңыз.
20. М. Әуезовтің 20 - жылдардағы пьесалар бәйгесінде Ж. Аймауытовтың «Шернияз» пьесасынан кейін орын алған шығармасын табыңыз.
21. М. Әуезовтің жарты ғасырлық оқиғаны қамтитын шығармасын табыңыз.
22. М. Әуезовтің Қазақ ұлттық театрының шымылдығын тұңғыш ашқан пьесасын атаңыз.
23. М. Әуезовтің Н. В. Гогольден аудармасын белгілеңіз.
24. М. Әуезовтің өмір сүрген жылдарын көрсетіңіз.
25. М. Әуезовтің пьесасын белгілеңіз.
26. М. Әуезовтің студент - жастар тұрмысын суреттейтін пьесасын табыңыз.
27. М. Әуезовтің тұңғыш баспа бетін көрген туындысын табыңыз.
28. М. Жұмабаев «Түркістан» деген өлеңінде: «Көп түрік енші алысып тарасқанда» қара шаңыраққа ие болып қалды деп кімді көрсеткенін белгілеңіз.
29. М. Жұмабаевтың «Батыр Баян» поэмасындағы Ноянның кім екенін табыңыз.
30. М. Жұмабаевтың «Батыр Баян» поэмасындағы суреттелетін оқиғаны белгілеңіз.