1. Сифоны бар жәндіктер:
2. Құлақ қалқаны -
3. Мүк спораларының дамитын орны.
4. Әр түрге жататын ағзалардың өзара жағдай туғыза отырып тіршілік етуі:
5. Телу дегеніміз:
6. Тамырсабағындағы түрі өзгерген жапырақтар
7. Тоспа ұлуы бақалшағының бұрала иірленуі -
8. Паразит саңырауқұлақтар
9. Еуропеоидтік нәсілдерге тән емес белгілер:
10. Дисахаридтерге жататын
11. Жүрек жұмысын жеделдететін жүйке жүйесі бөлімі:
12. Оң жақ қарыншадан шығатын қантамыр:
13. Ішекқуыстыларға тән тітіркену дегеніміз:
14. Гормондар табиғаты жағынан:
15. Асбұршақтың жемісі:
16. Фагоцитоз құбылысын ғылымға енгізген ғалым:
17. Ми сауытына жатпайтын сүйек:
18. Тірі табиғат:
19. Жасуша орталығының негізін құраушы:
20. Гидраның қозғалуы... байланысты.
21. Тоқтау суларда тіршілік ететін жылқы қылына ұқсас жұмыр құрт:
22. Түйнек бактериялары кездеседі:
23. Агроценоздың биогеоценоздан айырмашылықтары -
24. Адам ағзасындаңы бауырдың негізгі қызметі -
25. Жүзетін құстар өкілі -
26. Көкірек пен құрсақты бөліп тұратын:
27. Тіреу - тамыры бар өсімдік:
28. Қышыма кененің аузы:
29. ДНҚ молекуласының құрамына кіретін
30. Прокариоттарға жататындар: