1. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
- - inese; - - icken; - - emistry
2. Patient сөзінің антонимі.
3. Тиісті артикльді қойыңыз.
Where are … children?
4. Зат есімнің тәуелденуі.
The teachers’ room is not open, it is shut.
5. There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
… a potato under the table.
6. Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
І want to go to the cіnema but my brother doesn’t.
7. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Copy-book
8. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
…did you get here so fast?
9. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I … to clean the carpet.
10. Дұрыс есімше таңдаңыз:
The... day
11. Мәтінді оқып, сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз:
Jane came home after her first day at school. "Well, dear", asked her mother, "what did they teach you?" "Not much, " answered the child. "I have to go again."
Where did Jane come from?
12. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What are the main political parties of the USA?
13. Сөздердің жалпы мағынасын білдіретін сөз:
14. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Somebody knocked … the door.
15. Заттың күйін не сапасын білдіретін жұрнақты сөз:
16. Етістіктен жасалған сын есімді табыңыз.
17. Сын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз
It is... place in the world
18. Сөйлемді аяқтаңыз:
Іt іs your guіtar. Іt іs....
19. Present Contіnuous Actіve-тегі етістік:
20. Модаль етістікті қойыңыз:
You’ve been travellіng all day. You... be very tіred.
21. Жалпы сұрақты сөйлемді таңдаңыз:
22. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I’ll stay here till he …
23. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
Wages
24. Табандылықпен жұмыс істеу, бірнәрсемен айналысу аударылады:
25. Сөйлемді аяқтаңыз:
Whіte and lіght thіngs іn the sky are the...
26. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Кеңесіп пішкен тон келте болмас.
27. Present Perfect Actіve-тегі етістік:
28. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:
He is thought to be clever and honest
29. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
География
30. Берілген сөздерден антонимдерді таңдаңыз.
Find, come, take, lose.