1. Ауыспалы мағынаны көрсетіңіз.
2. Қaтаң дауысты дыбыстар қатарын табыңыз.
3. Барыс септігіндегі сөзбен тіркесіп тұрған шылауды көрсетіңіз.
4. Үтірдің қойылмайтын жерін анықтаңыз.
5. Туынды етістікті табыңыз.
6. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді табыңыз.
7. Салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
8. Есімдер тобынан жасалған қос сөзді көрсетіңіз.
9. Жіктік жалғауында тұрған сөзді табыңыз.
10. Туынды зат есімдерді анықтаңыз.
11. Барыс септігінде тұрған жіктеу есімдігін көрсетіңіз.
12. Себеп - салдар үстеуін табыңыз.
13. Езулік дауыстыны табыңыз.
14. Туынды сөз жасап тұрған қосымшаны көрсетіңіз.
15. Сын есiм нені бiлдiретінін белгілеңіз.
16. Сөйлем түрін анықтаңыз.
Рахия жымиды.
17. Туынды сын есімді табыңыз.
18. Қай сөйлемде сызықша дұрыс қойылғанын көрсетіңіз.
19. Барыс жалғаулы сөзді табыңыз.