1. Қара бұйра - жасалу жолы қай қатарға тән, көрсетіңіз.
2. Нақтылау мәнді демеулікті табыңыз.
3. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз.
4. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
5. Қысаң дауыстылары бар сөзді табыңыз.
6. Жаңа сөз жасаушы қосымшаны көрсетіңіз.
7. Жазылуы мен айтылуында айырмашылық бар сөзді табыңыз.
8. Күрделі сөзді табыңыз.
9. Есімшелі одағайдың сөйлемдегі қызметін анықтаңыз.
Баланың уhлеген даусы естілді.
10. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
11. Омоним бола алмайтын сөзді көрсетіңіз.
12. Орфография принципіне сай сөз қайсы, көрсетіңіз.
13. Біріккен сөзден болған бастауышты табыңыз.
14. Математика ғылымының термин сөзін табыңыз.
15. Публицистикалық стильге қайсысы тән, табыңыз.
16. Интонация арқылы байланысқан сөздерді табыңыз.
17. Төл сөздің автор сөзінен соң орналасқан түрін табыңыз.
18. Дұрыс жасалған сөзді табыңыз.
19. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз.
20. «Жиырма бес жасар жігіт» күрделі сөзінің бағыныңқы сыңарын табыңыз.
21. Синонимі бар сөйлемді табыңыз.
22. Бір сыңары мағыналы, бір сыңары мағынасыз болып келетін қос сөзді табыңыз.
23. Сапалық сын есімді көрсетіңіз.
24. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
25. Дефис қойылатын орынды белгілеңіз.
26. Қазақ әліпбиіндегі әріптердің санын анықтаңыз.
27. Одағайдан жасалған көсемшені табыңыз.
28. Сан есім сөйлемнің қай мүшесі, дұрысын көрсетіңіз.
Осы қазір он - он бесі Сүйеу қарт пен Әлібиді ортаға алыпты.
29. Анықтауыш қызметінде тұрған сан есімді табыңыз.
30. Одағайды табыңыз.