1. Б. Майлиннің «Майдан» пьесасындағы басты кейіпкерді белгілеңіз.
2. Б. Майлиннің «Шұғаның белгісі» повесінің кейіпкерін атаңыз.
3. Б. Майлиннің 1916 жылғы ұлт - азаттың қозғалысқа арналған (Ғ. Мүсіреповпен бірлесіп жазған) пьесасы.
4. Б. Майлиннің әңгімесін табыңыз.
5. Б. Майлиннің әңгімесін табыңыз.
6. Б. Майлиннің өзі өмір сүріп отырған заман талабына жауап ретінде жасалған замандас бейнесін белгілеңіз.
7. Б. Майлиннің повесін табыңыз.
8. Б. Майлиннің поэмасын табыңыз.
9. Б. Майлиннің сатиралық өлеңін табыңыз.
10. Б. Майлиннің туған жерін белгілеңіз.
11. Б. Майлиннің туған жылын белгілеңіз.
12. Б. Өтетілеуовтің ХХ ғ. басында әдебиеттің қандай саласын қалыптастырғанын табыңыз.
13. Баданамды баса бөктеріп,
Күн - түн қатып жүргенім –
Ана Нарында жатқан
Жас баланың қамы үшін, - үзінді Махамбеттің қай өлеңінен алынғандығын анықтаңыз.
14. Байжан, Айбарша, Дәулет - С. Мұқановтың қай шығармасының кейіпкерлері екенін табыңыз.
15. Баймағамбет сұлтанмен қақтығысқан ақынды табыңыз.
16. Балдағы алтын құрыш болат,
Ашылып шапсам дем тартар,
Сусыным қанға қанар деп.
Үзіндіде көркемдегіш құралдың қай түрі кездесетінін табыңыз. (Қазтуған жырау)
17. Балталы, Бағаналы деген жер аттары қай жырда кездесетіндігін көрсетіңіз.
18. Балуан Шолақтың анасының атын белгілеңіз (С. Мұқанов).
19. Бандыны қуған Хамит әңгімесіндегі Хамит бейнесінің С. Сейфуллинге ұқсастығы бар - жоғын анықтаңыз.
20. Басқа жаққа қоныс аударғанда айтылатын салт өлеңін белгілеңіз.
21. Батыр Баян поэмасында қай ханның аты көп аталады?
22. Батыр Баяндағы Баянның інісінің атын табыңыз.
23. Батыр әрі әнші Дәрмен тағдыры, Дәрмен - Бәтіш махаббат хикаясы Ж. Аймауытовтың қай шығармасында суреттелетінін табыңыз.
24. Батырлар жырының қай жанр түріне жақын екенін белгілеңіз.
25. Баян сұлудың әкесінің атын белгілеңіз.
26. Баяндау дегеніміздің не екенін табыңыз.
27. Баяндаудың ерекшелігін анықтаңыз.
28. Баянның бауырының есімін белгілеңіз.
29. Бейімбет Майлиннің «Шұғанығ белгісі» повесіндегі Шұғаның сүйген жігітін табыңыз.
30. Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» қандай оқиғамен аяқталатынын белгілеңіз.